My Montessori Shelf » My Montessori Shelf

Citește în română

Confidentiality policy

Confidentiality policy for using My Montessori Shelf

1. Informații generale

Vă mulțumim pentru interesul față de produsele și/sau serviciile oferite de My Montessori Shelf. Atunci când colaborați cu noi, ne încredințați date personale, care sunt importante. Pentru a înțelege cum prelucrăm aceste date personale și scopul prelucrării acestora, citiți cu atenție Politica de Confidențialitate. Vă sfătuim să citiți Politica de Confidențialitate alături de Termenii și condițiile regăsite pe site.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este ca dumneavoastră să înțelegeți ce fel de date personale prelucrăm (colectăm, analizăm, stocăm, partajăm), care e scopul prelucrării acestor date și drepturile pe care dumneavoastră le aveți, precum și cum le puteți exercita. Noi colectăm aceste date în calitate de operator, de aceea conform legii trebuie să vă furnizăm aceste informații.

Dacă vizitați site-ul My Montessori Shelf, achiziționați produse/servicii oferite de acesta, sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate. În cazul în care nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să nu folosiți site-ul/produsele/serviciile My Montessori Shelf.

My Montessori Shelf SRL este operator de date în sensul GDPR pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Definirea termenilor

GDPR (Politica generală de prelucrare a datelor personale) înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Operator înseamnă My Montessori Shelf SRL, societate de naționalitate română cu sediul social în Iași, pe Șos. Nicolina, nr. 93, Iași, fiind înregistrată în Registrul Comerțului Iași, sub numărul de ordine J22/798/04.03.2021, având cod Unic de Înregistrare fiscală 43851078.

Persoană vizată înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale căror date le prelucrăm în calitate de operator (clienți, potențiali clienți, vizitatori ai site-ului).

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Contractul sau Termenii și Condițiile înseamnă acordul consensual la distanță dintre My Montessori Shelf și client, fără a fi necesară prezența fizică simultană a acestora, respectând drepturile și obligațiile părților precum și cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor sau prestarea serviciilor.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. Cine este My Montessori Shelf?

My Montessori Shelf SRL, societate de naționalitate română cu sediul social în Iași, pe Șos. Nicolina, nr. 93, Bloc 988B, scara A, Etaj 7, Ap. 28, Județ Iași, fiind înregistrată în Registrul Comerțului Iași, sub numărul de ordine J22/798/04.03.2021, având cod Unic de Înregistrare fiscală 43851078, email simona@mymontessorishelf.com, este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră personale, pe care le obține direct de la dvs. sau din alte surse.

Pentru că My Montessori Shelf este conform legii operator de date personale, ne-am luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră.

4. Cine sunteți dumneavoastră?

Dumneavoastră sunteți conform legii o persoană vizată, identificată sau identificabilă, fie dacă sunteți beneficiar persoană fizică al produselor/serviciilor noastre, reprezentant/ persoană de contact al unei companii cu entitate juridică, vizitator al site-ului sau persoană în orice fel de relație cu My Montessori Shelf. Conform legii, ne asigurăm de respectarea drepturilor dumneavoastră și ne asigurăm de înlesnirea exercitării acestora, prin măsurile implementate.

5. Principiile GDPR respectate de My Montessori Shelf

 • Egalitate, echitate și transparență
 • Scopuri determinate
 • Colectarea datelor în scopuri determinate, explicite și legitime (nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri)
 • Exactitate
 • Asigurarea că datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 • Integritate și confidențialitate

Prelucrarea într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

6. Ce date prelucrăm? Scopuri. Temei juridic

Date prelucrateScopuriTemei juridic
Nume, AdresăPentru facturare.
Pentru realizarea unui cont pe site.
Pentru abonarea la newsletter.
Pentru prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni.
Pentru a ne conforma legislației.
Pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs. prealabil)
Pentru livrarea produselor în format fizic, unde este cazul.
Încheierea unui contract - art. 6, (1) b) GDPR.
Consimțământ - art. 6, (1) a GDPR.
Obligația legală -art. 6, (1) c) GDPR.
E-mailPentru facturare.
Pentru realizarea unui cont pe site.
Pentru abonarea la newsletter.
Pentru prevenirea fraudelor și a altor infracțiuni.
Pentru a ne conforma legislației.
Pentru marketing direct (doar dacă avem consimțământul dvs. prealabil).
Interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR
Încheierea unui contract - art. 6, (1) b) GDPR.
Consimțământ - art. 6, (1) a GDPR.
Adresă IPpentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice.
pentru prevenirea fraudelor.
pentru funcționarea rețelei
Interes legitim – Art. 6 (1) f) GDPR

Majoritatea datelor de mai sus vor fi obținute direct de la dumneavoastră prin completarea unui formular pe site. E posibil să existe situații în care datele obținute pot proveni de la terți (platforme, parteneri). Este posibil să mai colectăm și informațiile următoare: Conținutul mesajelor trimise prin email, sisteme de mesagerie. Informații obținute în urma completării unor chestionare, formulare, sondaje. În situația în care achiziționați produse/serviciii, se vor colecta anumite informații de plata (datele de pe card), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori confidențial, iar noi nu putem avea acces la respectivele date.

Alte scopuri

Pe lângă scopurile din tabelul de mai sus, mai prelucrăm date și pentru:

 • Crearea și mentenanța conturilor create pe site-ul nostru.
 • Rezolvarea unor probleme tehnice, care pot surveni.
 • Îmbunătățirea serviciilor/produselor oferite.
 • Pentru a ne conforma legislației, ca de exemplu conformarea cu legislația fiscală care ne obligă să păstrăm documentele contabile pe o perioadă de 10 ani.
 • În situația puțin probabilă a unui litigiu, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.
 • În scop de marketing când avem consimțământul dumneavoastră prealabil.

Informații adiționale despre scopuri

 • În situația în care ești înregistrat ca utilizator pe site, îți prelucrăm datele pentru a putea să beneficiezi de funcționalitățile care vin cu înregistrarea ca utilizator. Te poți loga ca utilizator, folosind contul de Google/Facebook, fie ca utilizator nou.
 • Vom prelucra datele tale de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru înțelegerea modului în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru și astfel să îi putem aduce îmbunătățiri.
 • Dacă nu ești de acord să oferi acele informații de care avem nevoie pentru a-ți putea furniza serviciul sau pentru a îți oferi acces la funcționalitatea respectivă (câmpurile marcate ca obligatorii), este posibil să nu poți beneficia de acestea sau să nu poți finaliza înregistrarea ta ca utilizator.
 • În cazul nerespectării regulilor, My Montessori Shelf își rezervă dreptul de a anula comenzi, de a bloca accesul utilizatorului pe site și de a se adresa justitiei pentru recuperarea posibilelor prejudicii.

7. Perioada stocării datelor

Datele dumneavoastră vor fi stocate doar pe perioada îndeplinirii scopurilor menționate. De exemplu, în cazul abonării la newsletter, datele vor fi stocate pe perioada menținerii abonării la newsletter.

Doar datele necesare facturării (nume, adresă, e-mail) vor fi reținute, conform legii, pe o perioadă de 10 ani.

8. Drepturile persoanei vizate

 • Conform politicii GDPR, drepturile dumneavoastră sunt:

 • Dreptul de acces la date - aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute în art. 15, alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră.

 • Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”) - aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - aveți dreptul de a solicita din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, în cazurile prevăzute de art. 18, alin 1 din GDPR.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

 • Dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

 • Dreptul la portabilitatea datelor - Dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

NumeAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
AdresaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon+40.318.059.211 sau +40.318.059.212
E-mailanspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți că:

 1. Vă puteți retrage oricând de la newsletter, de la a primi oferte pe email, în cazul abonării, urmând instrucțiunile de dezabonare din fiecare e-mail.
 2. Pentru a vă exercita drepturile, puteți transmite o cerere scrisă, semnată și datată la adresa de e-mail: simona@mymontessorishelf.com.
 3. Cererea trimisă de dumneavoastră va fi analizată, pentru a stabili dacă este întemeiată sau nu. Dacă cererea este întemeiată, vă vom ajuta să vă exercitați drepturile. În caz contrar, nu vom da curs cererii, vă vom informa cu privire la motivul refuzului și veți avea posibilitatea de a vă adresa Autorității de Supraveghere sau justiției, dacă considerați necesar.
 4. Vă vom răspunde cererii în termen de o lună, cu specificația că perioada poate fi prelungită din diferite motive (imposibilitatea de a vă contacta, complexitatea cererii, numărul mare de cereri pe care le-am primit, etc.).
 5. În cazul în care după toate variantele încercate, nu reușim să vă contactăm și nu primim informații din partea dumneavoastră pentru a reuși să comunicăm, nu avem obligația de a răspunde cererii dumneavoastră.

9. Transferuri de date

Vom putea furniza informațiile dvs. cu caracter personal către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dvs, ca de exemplu, în situația în care exercitați o cerere de portabilitate. Datele dvs. pot fi furnizate către alte companii, precum furnizorii de servicii IT (cloud, hosting) sau telecomunicații, contabilitate, platforme de comerț online și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele dvs. să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm și conform standardelor de securitate.

10. Securitatea datelor

 • Pentru că datele tale personale sunt informații extrem de importante, am încercat să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura de securitatea acestora:
 • Minimizarea datelor: ne asigurăm că datele prelucrate sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această Politică.
 • Restrângerea accesului la date - încercăm să limităm accesul la datele prelucrate la: colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie prin contract, fie legale).
 • Asigurarea exactității datelor - e posibil ca uneori să îți cerem să confirmi exactitatea și actualitatea datelor furnizate .

11. Întrebări, solicitări, exercitarea drepturilor

Ne puteți contacta pe mail la simona@mymontessorishelf.com dacă aveți orice nelămurire cu privire la politica de confidențialitate, la prelucrarea datelor sau dacă doriți să vă exercitați drepturile enumerate în prezenta Politică de Confidențialitate.

About Me

I’m Simona, passionate about intentional, conscious, respectful education of the child and of children’s developmental needs, especially until the age of 6. I believe that a child is deeply shaped by their experiences and I believe in the power of knowledge: knowledge of their development and of our role in guiding them.

Find out more

Thank you for reading, see other articles, and check out the courses.